חזרו אליי

מנוטרלת או לא מנוטרלת - זו השאלה

מה ההבדל בין השקעה מגודרת מט"ח (מנוטרלת) לכזו שאינה כזו? מתי גידור יכול לפעול לטובת המשקיע ומתי פחות?

בשבועות האחרונים של סוף 2022 ותחילת 2023, הדולר האמריקאי נחלש משמעותית מול מרבית המטבעות בעולם, אבל מול השקל הוא דווקא התחזק, כלומר - שערו מול השקל עלה, או במילים אחרות - דולר אחד שווה יותר שקלים, וזאת לאחר שרשם עלייה של כ-14% מול השקל ב-2022 כולה.

לתנודתיות בשערי המט"ח יכולות להיות סיבות רבות, וביניהן: סביבה אינפלציונית המובילה להעלאת ריביות על ידי בנקים מרכזיים ברחבי העולם, התפתחויות שוק שמביאות לכניסה או יציאה של מטבע זר לכלכלה המקומית, וגם שינויים פוליטיים המשפיעים על היקף השקעות החוץ במדינות מסוימות ובעקיפין על שער המטבע המקומי.

השינויים בשערי המט"ח הם בעלי השלכות רבות, ביניהן השלכות גם על תיק ההשקעות. השלכות אלו עלולות להיות משמעותיות, ודאי כאשר מדובר בהשקעות של מאות אלפי שקלים, אבל גם כאשר מדובר בהשקעות קטנות של כמה עשרות אלפי שקלים.

ירידת ערך של מטבעות מרכזיים כמו הדולר או היורו ביחס לשקל עלולה לפגוע במי שמשקיעים בחו"ל, באופן הברור ביותר - מי שבוחר בהשקעה במניות הנסחרות בבורסה אמריקאית, לדוגמה, בין אם באופן פרטי או באמצעות גוף המנהל עבורו את תיק ההשקעות, ממיר את הסכום אותו הוא מעוניין להשקיע לדולרים על פי שער מסוים. כאשר הוא מעוניין לממש את ההשקעה - הוא ממיר את הסכום שהתקבל בחזרה מדולרים לשקלים. כך - אם השקל התחזק לעומת הדולר - הסכום שיקבל המשקיע חזרה לידיו הוא קטן יותר - ולהפך.

השקעה מנוטרלת מול השקעה לא מנוטרלת

שערי מט"ח נוטים, כאמור, לתנודות שאת מרביתן לא ניתן לחזות. כדי להתמודד עם חוסר הוודאות הזו, ניתן להחליט שלא משקיעים בחו"ל, אבל לחשיפה לשווקים זרים יש יתרונות לא מעטים, כמו פיזור ההשקעות שהיא מספקת.

משקיעים החשופים למדדים בינלאומיים שונים יכולים להגן על השקעתם כאשר זו במטבע חוץ, באמצעות השקעה מגודרת מט"ח (מנוטרלת). כיצד מבצעים זאת? המשקיע מבצע השקעה בשקלים או במטבע חוץ, ומנהל הקרן מנטרל את השפעת השינויים בשערי החליפין - המשמעות היא שהמשקיע יקבל את התשואה של המדד בו השקיע (בניכוי עלויות הניהול), ללא קשר לשינויים במטבע הזר בו מתבצעת ההשקעה. ניקח לדוגמה משקיע ישראלי הבוחר להשקיע בקרן נאמנות מחקה מדד S&P 500 מנוטרלת. נניח שבשנה מסוימת המדד עלה ב-20% אבל הדולר נחלש - אותו משקיע יקבל את תשואת המדד על השקעתו. אם אותו משקיע היה בוחר בקרן נאמנות מחקה לא מנוטרלת (לא מגודרת) - התשואה שלו בקרן היתה נמוכה יותר, בשל השינויים בשער הדולר מול השקל (דולר אחד שווה פחות שקלים מכפי שהיה שווה בתחילת השנה).

השקעה מנוטרלת לא תמיד פועלת לטובת המשקיע - קודם כל יש לה עלות מסוימת והיא יקרה יותר מהשקעה לא מנוטרלת, וזאת מכיוון שהקרן נושאת בעלויות הגידור. בנוסף, אם נחזור לאותה דוגמה, אם שער הדולר מתחזק אל מול השקל, וההשקעה היא מנוטרלת, המשקיע ירוויח פחות או יפסיד יותר, לעומת משקיע באותו מסלול אך ללא הנטרול.

הסתכלות ארוכת טווח, או לתפוס פוזיציה

מדובר בעצם בשתי גישות - הבחירה בהשקעות לא מנוטרלות היא כזו שנותנת לתנודות בשערי החליפין לעשות את שלהן, וזאת לעומת השקעות מנוטרלות שפועלות מתוך גישה החוששת משינוי בשער החליפין ולכן מגדרות אותו.

בוידאה אנחנו מאמינים בהשקעות לטווח ארוך ככאלו המשיגות תשואות טובות יותר למשקיעים. בהסתכלות ארוכת טווח, להערכתנו התנודות בשערי המט"ח משפיעות פחות על תשואת ההשקעה ביחס להחלטה על הרכב אפיקי ההשקעה בתיק. לכן, גם בנושא של בחירה בין השקעות מנוטרלות מטבע לבין השקעות שאינן מנוטרלות, השיקולים העיקריים אשר מנחים אותנו, לאחר שהחלטנו באיזה מדד אנחנו רוצים להשקיע, הינם בחירה של מוצרים בעלות הנמוכה ביותר, לצד בחינת טעויות עקיבה (כלומר – עד כמה הקרן מצליחה להיצמד למדד אחריו היא עוקבת).


רוצה לגלות איך נראה תיק ההשקעות שמתאים בדיוק לך?
רק 8 שאלות פשוטות, והצעה לתיק השקעות אצלך בלי שום התחייבות

לשאלון >>