חזרו אליי

מדיניות הגנת הפרטיות

חברת VIDEA ("החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים, לרבות אתרי האינטרנט של החברה, יישומונים (אפליקציות) סלולריים ושירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").

במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

 

1. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר ו/או ביישום (אפליקציה) ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים באמצעות השירותים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל.
 
2. המידע המתקבל עם ועקב השירותים ו/או השימוש בשירותים , לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם ייאגר במאגרי מידע כאמור וכן מידע שיימסר דרך השירותים וישמש לזיהוי ואימות מאובטח שלך באפליקציה יוצלב מול שרת ייעודי שבשימוש החברה.
 
3. כמו כן, אם תשתמש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע העברה, ידוע לך כי החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך לנעבר אליו תבקש לבצע העברה ו/או לספקי שירות הנדרשים לצורך ביצוע בקשותיך.
 
4. השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. החברה רשאיתועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיה המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.
 
5. ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות , לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 
6. החברה רשאית לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמה. תוצרי עיבוד המידע על ידי החברה עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
 
7. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.
 
8. החברה עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע על כלל פעילותך מול החברה, במגוון אמצעי התקשורת מולה, ומנתחות אותה לצורך ייעול אספקת שירותי החברה ולשם התאמה טובה יותר של השירותים לצרכיך או למאפייניך, ושימושך בשירותים מהווה הסכמתך לכך.
 
9. החברה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels ובטכנולוגיות אחסון אחרות (להלן יחדיו "Cookies"), לשם איסוף או קבלת מידע בשירותים המקוונים או לשם הצגה והנגשת מידע ממוקד בהם או באתרים אחרים, לתפעולם השוטף של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, שירותי מדידה, פילוח והתאמת מודעות ולרבות לשם אי-הצגת (exclude) תכנים שאינם רלבנטיים על-ידי החברה על גבי פלטפורמות פרסום ובאתרים אחרים; התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי החברה ו/או באמצעותה, בין אם בפעולות ישירות מול החברה, תוך ניהול חשבונות המשתמש ו/או אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים או אפליקציות נוספות של החברה.
 
10. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות Google Ads, Google DV, Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, Firebase, Facebook Pixels, LinkedIn ,Taboola, OutBrain, ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל, פייסבוק ולינקדאין, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) לשם מיקוד פרסומות למשתמשים וקהלים ו/או אי-הצגת (exclude) תכנים שאינם רלבנטיים על-ידי החברה על גבי פלטפורמות פרסום ובאתרים אחרים, ולביצוע פעולות בערוצים דיגיטליים ולזיהוי דפוסי שימוש, באופן מוצפן ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה – IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.
 
11. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies, אנא עיין ישירות בקישורים הבאים: www.google.com/policies/technologies/types או https://www.google.com/policies/privacy ; ל- www.facebook.com/policies/cookies ול- https://www.appsflyer.com/product/data-privacy ול- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ול- https://policies.taboola.com/en/privacy-policy ול- https://www.outbrain.com/privacy/cookies.
במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים או למחיקת קובצי ה- Cookies, הנצברים במכשירך באופן שוטף, תוכל לעשות זאת ידנית באמצעות ההגדרות בדפדפן/מכשיר שלך, או להשתמש בכלים אוטומטיים, הנגישים לשימוש חופשי, שיבצעו את ההסרות המבוקשות בשבילך לפי בחירתך, כגון: http://www.aboutads.info/choices או https://youradchoices.com/control
כמו כן, באפשרותך לערוך את העדפותיך בנוגע לכלים ולשירותים של גוגל דרך:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout וגם: https://adssettings.google.com 
עוד יובהר כי באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים כמפורט לעיל, על-פי תנאיהם, להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מפייסבוק, גוגל, לינקדאין ואחרים דרך הגדרות המשתמש שלך ישירות באתריהם. כך לדוגמה, דרך חשבון הפייסבוק שלך: תוכל לגשת להגדרות הפרופיל שלך – הגדרות ופרטיות – הגדרות – המידע שלך בפייסבוק – פעילות מחוץ לפייסבוק (שם תוכל לנהל את המידע המשותף של פייסבוק ושל לקוחותיה העסקיים, לפי בחירתך).
בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.
 
12. כחלק מטיוב פעולות השיווק של החברה, החברה נעזרת בשירותי ספקים להם אישרת לספק מידע (ראה רשימה בסעיף 11 לעיל), בפרט שירותים של גוגל (ראה קישור מטה), עת שהתחברת לשירותיהם ואפשרת להם שיתוף נתוני חיבור וגישה, התאמת מודעות ותכנים (Google Ads Personalization), ולרבות שירותי מדידה של ביצועי מודעות פרסום (Ad measurement services). לשם שירותים אלו בלבד, עשויה החברה לאמת מולם נתוני גישה ושימוש ומידע אחר אודותיך שתבחר למסור, כגון כתובת דוא"ל או מספר טלפון, אשר ישמשו אך ורק לשם זיהוי פרטיך והתאמת המודעות שאתה עשוי לראות. המידע לא יועבר לשימושם של צדדים שלישיים. בעת השימוש בשירותים הדיגיטליים של החברה הינך מסכים לשימוש כאמור לשם אספקת השירותים המצוינים לעיל ולרבות שירותי מדידת ביצועי מודעות הפרסום.
ניתן לעיין ולקבל מידע על השירותים של גוגל בכתובת הבאה: https://support.google.com/websearch/answer/54068 וכן באפשרותך לנהל את השירותים או להסיר עצמך מהם בכתובת הבאה: https://myactivity.google.com
 
13. בעת השימוש בשירותים, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף  לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לבנק אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים  והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם. כך לדוגמא, תוכל למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בקישור הבא:  https://www.facebook.com/policy.php
 
14. כמו כן, עשוי להתאפשר לך שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים ו/או נגישים דרך האפליקציה למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. בהתאם, נמליץ לעיין במדיניות הפרטיות של גוגל בהקשר לשירותי המפות ו/או המקומות/מיקומים שלה בכתובת: www.google.com/policies/privacy; ככל שתבחר להשתמש בשירותים אלו דרך האפליקציה.
 
15. מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך תאפשרנה זאת, החברה רשאית ועשויה למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.
 
16. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לאפליקציה במכשירך, לפעולות שבוצעו באפליקציה, עדכונים חשובים וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין. באפשרותך להסיר או לחסום את שירות ההתראות על-ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה במכשירך.
 
17. מובהר, כי נוסף על הצהרת פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון שימוש נוסף - ככל שקיים, וכן כל המסמכים שחתמת בקשר עם חשבון המתנהל על שמך בחברה, ככל שמתנהל. האמור בתנאים אלה בא להוסיף ולא לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין החברה.
 
18. לידיעתך, ייתכן שהחברה תשתמש בשירותי קיצור קישורים (Links) בעת הנגשת שירותים עבורך או אם תישלחנה אליך הודעות מטעם החברה, בהן הפניה אל עמודים או מסכי שירות אחרים שבאתר החברה או באפליקציה. קישורים אלו עשויים להיות מתופעלים על-ידי צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי אנליזה ותיעוד פרטי הגישה שלך אל הקישורים הללו עבור החברה.
 
19. הרשאות לאישור באפליקציה:
 
19.1. הרשאה לקבלת Push Notifications ע״י האפליקציה - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל התראות "דחיפה", Push Notifications, הקשורות לעדכונים חשובים, התראות פעילות בחשבון, וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
 
19.2. גישה למצלמת המכשיר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לצלם תמונות לצורך טעינת מסמכים הנדרשים על ידי החברה, לבקשת המשתמש.
 
19.3. גישה לגלרית התמונות, והתקני אחסון וזכרון במכשיר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לבחור קבצים, תמונות או צילומים, לבחירת המשתמש, מגלריית התמונות שלו לצורך טעינת קבצים מזיכרון המכשיר עבור שירותים המתבקשים על-ידו.
 
19.4. גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) - עבור יצירת חיווי מזהה ייחודי ברישום או גישה לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה, לפי הגדרות המשתמש.

20. זכויות הלקוח בקשר עם המידע הנאסף באפליקציה ובאתר עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, לכם או למי מטעמכם, יש את הזכות לעיין במידע הנאסף אודותיכם במסגרת השימוש באפליקציה או באתר, המצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכויות אלו, ניתן להיכנס לאתר החברה ולשלוח פניה והחברה תעשה כמיטב יכולתה להשיב בהקדם לפנייתכם.
 
21. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא, אנא פנו אלינו באמצעות אחד מערוצי יצירת הקשר המפורטים באתר ו/או באפליקציה.