חזרו אליי

פתיחת שנה חיובית, לאן ממשיכים מכאן?

העדכון התקופתי - מרץ 2023

פתיחת שנה באווירה אופטימית

שוקי ההון הגלובליים פתחו את שנת 2023 באווירה אופטימית, עם עליות שערים חדות שנרשמו הן במדדי המניות והן באפיק האג"ח. אלו החזירו מעט צבע לפניהם החיוורות של המשקיעים, אחרי שנה מאכזבת במיוחד, במהלכה ספגו הפסדים כמעט בכלל אפיקי ההשקעה. האופטימיות המחודשת של המשקיעים, באה על רקע ציפייה להיחלשות הגורמים אשר העיבו על השווקים במהלך השנה שחלפה, ובפרט לנוכח סימנים כי סביבת האינפלציה מתקררת, מה שעורר תקווה כי הבנקים המרכזיים יוכלו לחתור לסיום מהלך העלאות הריבית. ביטוי לכך התקבל במסגרת החלטת הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב, שפורסמה ב-1 בפברואר, במסגרתה הועלתה הריבית ב-25 נקודות בסיס בלבד, לעומת רצף העלאות של 50 ו-75 נקודות בסיס בהחלטות ריבית קודמות. בראייה ענפית, באפיק המנייתי, בלטו לחיוב מניות הטכנולוגיה, המדיה הדיגיטלית ושאר ענפי ה"צמיחה", שהותירו את הסקטורים ה"דפנסיביים" ומניות ה"ערך" מאחור, והובילו את מדד הנאסד"ק החבוט לעלות תוך זמן קצר בשיעור דו ספרתי. עם זאת, במהלך חודש פברואר, נרשמה שוב עליה מסוימת במפלס החששות, וזאת בצל פרסום נתונים המאותתים על האצה מחודשת בקצב עליית המחירים.

אז מה הלאה?

במבט קדימה, ישנן בהחלט סיבות לאופטימיות, לנוכח הפוטנציאל הרב הקיים כיום בשוק, ולו בשל רמות התמחור של הנכסים, אשר עברו התאמה אגרסיבית בשנה החולפת לסביבת הריבית החדשה. עם זאת, מומלץ שלא להסתנוור מהתשואות החיוביות שנרשמו בתיקים עד כה, ובוודאי לא לזנוח את ניהול הסיכונים. לטעמנו, סוגיית המפתח הייתה ונותרה האינפלציה. בעת הנוכחית, גישת הבנקים המרכזיים עודנה "ניצית", במובן זה שהם ממשיכים לאותת כי סביבת ריבית תיוותר גבוהה לאורך זמן ממושך. הם בוודאי אינם מעוניינים להביא את הכלכלה לכדי מיתון, ואולם בראייתם, הסיכון הטמון בהמשך השתוללות האינפלציה הנו מהותי יותר מהסיכון מפני האטה. כאמור, חלק מהגורמים מחוללי האינפלציה מתמתנים, אך מנגד ישנם גם גורמים העשויים להביא להאצה מחודשת בעליות המחירים. בפרט, הכלכלה האמריקנית לא מתקררת כמצופה, ושוק התעסוקה שם נותר הדוק. במקביל, הלחימה באוקראינה נמשכת, וגם פתיחת הכלכלה הסינית עשויה להצית את הביקושים לתשומות כגון אנרגיה וסחורות. כל אלו עשויים להפוך את האינפלציה ל"דביקה", כלומר כזו שייקח זמן עד שתתכנס אל תוך יעדי יציבות המחירים.

כמה מילים על השוק המקומי

על אף עוצמתה, גם הכלכלה הישראלית חשופה למגוון סיכונים. אלו נובעים, בין היתר, מהמצב הביטחוני והגיאופוליטי המורכב של ישראל, מגודלה של הכלכלה ותלותה ביחסי מסחר עם כלכלות אחרות, מדומיננטיות ענף ההייטק המהווה מנוע צמיחה עיקרי ונדבך משמעותי בהכנסות המדינה ממסים ועוד. לא כל הסיכונים הללו, גם אם יתממשו, בהכרח ישפיעו על שוק ההון המקומי, שחווה כעת תקופת חוסר ודאות וסביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת. מנקודת מבטו של המשקיע הרציונלי בשוק ההון, מוטב להקפיד שלא לפעול מהבטן. פעולה נמהרת של הסטת כספים לאפיק כזה או אחר, עשויה להסתיים במפח נפש. זאת מכיוון שהיא עשויה לשבש את האיזונים בתיק ולחשוף אותו לסיכונים אחרים, ולצד זאת, היא צפויה להיות כרוכה בעלויות שלא בהכרח יצדיקו עצמן. אנחנו כמובן לא אדישים להתפתחויות, ובוודאי שאנו תמיד עוקבים ומקבלים החלטות השקעה במידת הצורך, באופן מושכל ורציונלי. ואולם, בבסיסו של ניהול תיק השקעות, עומד העיקרון לפיו ככל והחשיפה לאפיקים השונים מאוזנת ומגוונת, היא צפויה להגן על התיק מפני אירועי קיצון. חשוב לומר, שאירועים כאלו עשויים להיראות כמאוד משמעותיים בטווח הקצר, אך בטווח הארוך יתכן ויתבררו כ"רעשי רקע" למגמות העיקריות שמשפיעות לאורך זמן על השווקים. ובכלל, לא כל אירוע בשוק ההון, בהכרח מסמן על כך שמתפתחת מגמה.

לסיכום

התנהגות שוק ההון העולמי בתקופה הנוכחית, מחדדת עבורנו את הדינאמיות הרבה המאפיינת אותו, ובתוך כך את הצורך לדבוק בהשקעה, גם בתקופת חוסר וודאות. ניסיון להימנע באופן זמני מהשקעה, עד אשר הסיכונים יחלפו והתמונה תתבהר, מתברר על פי רוב כשגוי. זאת, מכיוון שחלק ניכר מביצועי שוק ההון לאורך השנים מיוחס למספר מצומצם של ימים בהם השוק עולה בחדות. היכולת לתזמן את השוק ו"לתפוס" את העליות הללו כמעט שאינה קיימת, משום שבד"כ הן מגיעות הרבה לפני חלוף הסערה. לכן, בהינתן שתיק ההשקעות משקף נכונה את פרופיל הסיכון האינדיבידואלי של המשקיע, הדבר הנכון הוא לדבוק לאורך זמן בתכנית ההשקעה, וזאת תוך הקצאת נכסים מושכלת, שמאפשרת את הפוטנציאל, אך גם מאזנת את התיק אל מול הסיכונים. אין כל ספק שתקופה זו מאופיינת בסביבה כלכלית מאתגרת, והשווקים הפיננסים צפויים להמשיך להיסחר בתנודתיות גבוהה בטווח הנראה לעין. ואולם, חשוב תמיד לזכור כי לאורך זמן ההשקעה בשוק ההון מוכיחה עצמה.