חזרו אליי

קרנות כספיות - במה מדובר ולמה מדברים עליהן דווקא עכשיו?

בחודשים האחרונים של 2022 חזרו הקרנות הכספיות לתודעה: היכנסו ותבינו מהן ולמי הן מתאימות?

כל מי שקצת מתעניין בתחום הפיננסי לא היה יכול לפספס את ההתעניינות הגוברת בקרנות הכספיות בחודשים האחרונים של 2022. נראה כי בתקופה זו שומעים הרבה את שמו של מכשיר ההשקעה זה - בעיקר כאשר מדברים על השקעות בטוחות או השקעות סולידיות.

מה הן קרנות כספיות ולמה הן חזרו פתאום לבמה? קרנות כספיות הן קרנות נאמנות שמשקיעות באפיקים סולידיים ולטווחים קצרים. לא מדובר במוצר חדש, אגב. המוצר הזה נולד ב-2007, קצת אחרי יישום המלצות ועדת בכר, שבמסגרתן מכרו הבנקים את קרנות הנאמנות שהיו בבעלותם, כחלק ממגוון מהלכים לפיזור התחרות בשוק ההון. קרנות כספיות רשומות למסחר בבורסה החל משנת 2008, והן יכולות להשקיע בפיקדונות בנקאיים לתקופה של עד 30 יום, במק"מ (מלווה קצר מועד שמנפיק בנק ישראל), באגרות חוב של ממשלת ישראל ובסוגים מסוימים של אגרות חוב קונצרניות. המכנה המשותף לכל הנכסים בהם הקרן רשאית להשקיע הוא הטווח הקצר שלהם לפדיון. מאחר וכל הנכסים הכלולים בקרן הם לטווח קצר, רמת הסיכון היחסי שלה צפויה להיות נמוכה יותר ביחס לקרנות מסוגים אחרים, אך עדיין לא מדובר בתשואה וודאית וידועה מראש, כפי שקיימת בפיקדונות השקליים. חשוב לציין שקיימות בארץ לא רק קרנות כספיות שקליות, אלא גם קרנות כספיות דולריות, שמהוות מכשיר השקעה מקביל לאלו השקליות שהוזכרו קודם.

למה דווקא עכשיו?

בשנים הראשונות לאחר צאת הקרנות הכספיות לשוק, צמחו נכסי הקרנות הכספיות בשיעורים גבוהים, כל עוד הריבית במשק הייתה גבוהה יחסית, עד שהיוו כרבע משוק הקרנות בישראל. לאחר מכן, בהשפעת המשבר הפיננסי של 2008, החל בנק ישראל במהלך של הורדת ריבית עד לרמות אפסיות למשך שנים ארוכות, מה שהקטין את אטרקטיביות ההשקעה בקרנות אלו וצמצם מאוד את שווי הנכסים המנוהל בהן.

התנודתיות והירידות בשווקים גרמו למשקיעים רבים לחפש אפיקי השקעה סולידיים. בנוסף, אחרי שנים רבות של סביבת אינפלציה נמוכה - החלה זו לזקוף ראש, בשל מגוון גורמים: תחילה הייתה זו הקורונה, בהמשך תכניות התמריצים שהכריז עליהן הממשל האמריקאי, ולכל זה נוספה הלחימה באוקראינה שהובילה לעליית מחירים של מוצרים שונים, ביניהם מחירי האנרגיה והחיטה. בניסיון להילחם בעליית האינפלציה, הבנקים המרכזיים ברחבי העולם מעלים את הריביות.

בסביבה כזו, קרנות כספיות מספקות את הצורך בהשקעה שמייצרת תשואה פוטנציאלית הגבוהה מזו הנוצרת כתוצאה מהשארת הכסף בעו"ש, אבל מנגד גם מבטיחה שקט נפשי יחסי.

נכון לדצמבר 2022, קיימות בארץ כ-30 קרנות כספיות, מתוכן כ-15 קרנות כספיות שקליות.

מה ההבדל בין קרנות כספיות לפיקדון בבנק?

פוטנציאל תשואה מול ביטחון

קרנות כספיות הן מכשיר השקעה עם תנודתיות נמוכה, ולכן יכולות להתאים למי שמחפשים השקעה סולידית בעיקר בתקופה של שוק תנודתי ו/או שוק דובי. בהשוואה לפיקדון בבנק, פוטנציאל התשואה של קרנות כספיות גבוה יותר. מנגד, הפיקדונות בריבית קבועה בבנקים נהנים מתשואה מובטחת, ללא סיכון כלל. עם זאת, הריבית בפיקדון בד"כ לא משתנה אם הריבית במשק עולה. קרנות כספיות מציעות ריבית המשתנה יחד עם השינוי בריבית שמציע בנק ישראל, המצויה כעת במגמת עלייה אחרי שנים של קיפאון ברמות אפסיות. בנוסף, הסכומים הגבוהים אותם מפקידות הקרנות בפיקדונות בבנקים עשויים לאפשר להם לקבל ריבית גבוהה יותר מהבנקים בהשוואה לזו שיקבל משקיע בודד.

עלויות

לקרן כספית יש דמי ניהול ואילו לרכישת פיקדון אין דמי ניהול. מצד שני, קיימות גם עלויות עתידיות של מיסוי שיש לשלם על הרווחים. על פיקדון בבנק משלמים מס של 15% על כל הרווח הנומינלי (כלומר על כל הרווח בשקלים). בקרן כספית, כמו בכל קרן נאמנות, משלמים מס בגובה 25% על הרווח הריאלי - הרווח שמעבר לשיעור האינפלציה בתקופת ההשקעה.

כך, לדוגמה, אם אדם מפקיד 100 שקל בפיקדון בבנק עם ריבית של 3%, וזוכה לרווח של 3 שקלים, הוא ישלם מס של 15% על כל הרווח שלו. לעומת זאת, אם אדם משקיע את אותו הסכום בקרן כספית, הוא אמור לשלם 25% מס על הרווח הריאלי - הרווח שנוצר מעל שיעור האינפלציה באותה התקופה.

נזילות

הבדל נוסף הקיים בין קרנות כספיות לפיקדון בבנק הוא הנזילות. קרן כספית נזילה ניתן לפדות בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה. פיקדון בבנק ניתן לפדות לפי תנאי הפיקדון.

ובשורה התחתונה:

קרן כספית מהווה כלי אפשרי נוסף להשקעה סולידית והיא מספקת ודאות גבוהה יחסית. ההשקעה בה פשוטה לביצוע והיא אפשרית גם עבור מי שמעוניינים להשקיע סכום נמוך יחסית, ובשל כך מתאימה גם כמכשיר השקעה למתחילים. ההשקעה בה יכולה להתבצע באמצעות גופים המנהלים השקעות או באופן עצמאי.

ב-VIDEA אנחנו מציעים (נכון לינואר 2023) השקעה בקרנות כספיות כחלק מהפרופיל בעל רמת הסיכון הנמוכה ביותר - פרופיל הסיכון ההגנתי שלנו. זאת, מתוך הבנה כי חלק המשקיעים מחפשים את היתרונות שכלי זה מייצר.


רוצה לגלות איך נראה תיק ההשקעות שמתאים בדיוק לך?
רק 8 שאלות פשוטות, והצעה לתיק השקעות אצלך בלי שום התחייבות

לשאלון >>