חזרו אליי

מערכת BE-Rank מאת בי טכנולוגיה פיננסית בע"מ

מערכת להשוואת עלויות וסיכונים במוצרים פיננסים.

מערכת BE-Rank הינה מערכת תומכת החלטה בשימוש מנהלי ויועצי השקעות, המזהה באופן אובייקטיבי את המוצרים עם מבנה העלויות האטרקטיביים ביותר מתוך אוכלוסיית מוצרים מתחרים (עוקבים אחר אותו מדד). האלגוריתמים במערכת בוחנים מגוון רחב של פרמטרים כמותיים ואיכותיים, המפורסמים בידי מנפיקי מכשירים פיננסיים ומפורסמים על ידם, כגון מידת הצמדות המוצר לנכס המעקב - לאורך זמן ובתוך יום המסחר, חשיפות לסיכוני אשראי, דמי ניהול, הפרשי ריביות, עלויות גידור מטבע, דמי ניהול, ועוד.

מודל המערכת משקלל את הפרמטרים לצורך דירוג והשוואה על בסיס משקלות שהוגדרו בידי מנהל או יועץ ההשקעות ועל בסיס העדפות המשקיע כפי שנמסרו למנהל ההשקעות או ליועץ.

שוק מוצרי המדדים בישראל הוא מן המפותחים בעולם, וכולל מאות מוצרים. מערכת BE-Rank פותחה ע"י צוות כלכלנים ומפתחים, יוצאי ענף תעודות הסל, אשר חרטו על דגלם להקל על מנהלי ההשקעות ויועצי ההשקעות את הליך בחירת מוצרי המדדים. מערכת BE-Rank זכתה להצלחה רבה ונמצאת בשימוש הבנקים ובתי ההשקעות המובילים בישראל.