חזרו אליי

צלילת עומק לפילוסופית ההשקעות שלנו – ספרים, מאמרים ופרסומים אקדמיים

רוצים לצלול לעולם ההשקעות, ולהבין את פילוסופית ההשקעות שלנו ועל מה היא מבוססת?

הכנו עבורכם רשימה מפורטת, אך עם זאת חלקית של ספרים, מאמרים אקדמיים ופרסומים כמותיים, מהם תוכלו ללמוד על אסטרטגית ההשקעות שלנו:
1. מחקרים אקדמיים אשר פורסמו בכתבי עת מהמובילים בעולם ועמדו במבחן הזמן, הביקורת וכמובן הבחינה הקפדנית של העולם האקדמי.
2. ספרי עיון אשר מהווים אבני יסוד בחשיבה הפיננסית (נגישים גם בתרגום לעברית).
3. פרסומים כמותיים והשוואתיים של גופים מהמובילים בעולם המוכיחים את תפיסת עולמנו.

קריאה מהנה!
צוות VIDEA

מאמרים
 1. Barber, Brad M. and Odean, Terrance (1999). The Courage of Misguided Convictions: The Trading Behavior of Individual Investors. Financial Analyst Journal, Vol. 55(6) 1999. 

 2. Barber, Brad M. and Odean, Terrance (2000). Trading is Hazardous to Your Wealth: the Common Stock Investment Performance, of Individual Investors The Journal of Finance LV(2) :773-800.

 3. Barras, L., Scaillet, O., Wermers, R. (2010) False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimating Alphas Journal of Finance 

 4. Benartzi, S., & Thaler, Richard. (1995). Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle Quarterly Journal of Economics, 110(1) :73-92. Oxford University Press.

 5. Brinson, G.P., Hood, L. R,. & Beebower, G. L. (1986), Determinants of Portfolio Performance, The Financial Analysts Journal, 42(4): 39-44.

 6. Busse, J.A., Goyal, A., and Wahal, Sunil, (2010), Performance and Persistence in Institutional Investment Management Journal of Finance, Vol. LXV(2): 765-789.

 7. Carhart, M. M.,(1997). On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal of Finance, 52(1): 57-82.

 8. Fama, E. F., French, K.R. (2010) Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns, Journal of Finance, Vol. LXV(5):1915-1947 

 9. Fortin, R., and Michelson, S. (2002). Indexing Versus Active Mutual Fund Management. Journal of Financial Planning, 15, pp. 82–94.

 10. Kahneman, Daniel and Tversky, Amos (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk Econometrica, 47(2) :263-91. 

 11. Lee, B., & Veld-Merkoulova, Y. (2016). Myopic Loss Aversion and Stock Investments: An Empirical Study of Private Investors. Journal of Banking and Finance, Vol. 70: 235-246.

 12. Malkiel, B. G., (1995) Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991 Journal of Finance, 50(2): 549-572

 13. Malkiel, B. G., (2003). Passive Investment Strategies and Efficient Markets, European Financial Management, 9(1): 1-10.

 14. Markowitz, H., (1952) Portfolio Selection The Journal of Finance, 7(1): 77-91.

 15. Odean, Terrance, (1999). Do Investors Trade Too Much? The American Economic Review. 89(5): 1279-1298.

 16. Sharpe, W.F., (1991), The Arithmetic of Active Management, The Financial Analysts’ Journal, Copyright, 1991, Association for Investment Management and Research Charlottesville, VA 47(1): 7-9.

 17. Thaler, R. H., Tverky, A., Kahneman, D. and Schwartz, A. ((1997) The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test The Quarterly Journal of Economics, 112(2) `: 647-661 In Memory of Amos Tversky
ספרים
 1. Bernstein, W. J. (2017) The Intelligent Asset Allocator: How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk. McGraw Hill 

 2. Bernstein, P. L. (2008). Against the Gods: the Remarkable Story of Risk. Wiley.

 3. Kahenman, D., (2005) Rationality, Fairness, Happiness - Selected Writings, (ed. Maya Bar-Hillel). Keter Publishing

 4. Malkiel, B. G., (2015) A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing (Eleventh Ed.) W.W. Norton and Co. Inc. New York, NY.

 5. Taleb, N. N. (2008) Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (Incerto) (updated Ed.) Random House LLC.
 
פרסומים כמותיים
 1. S&P INDICES VERSUS ACTIVE FUNDS (SPIVA) SCORECARD (2107) 

 2. Dalbar’s Quantitative Analysis of Investor Behavior, QAIB. (2017) 

 3. Morningstar’s Active/Passive Barometer (March, 2018) 

 4. רשות ניירות ערך  - נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רשיון לניהול תיקי השקעות נכון ל 31/12/2017