הטבה ייחודית לעמיתי מועדון הוט
בניהול תיק השקעות ב VIDEA
50% החזר בדמי הניהול

למה VIDEA?
בואו נתחיל

על מנת ליהנות מההטבה, יש לשלוח מייל עם צילום כרטיס חבר או תעודת זכאות לחברות במועדון צרכנות הוט ל: contact@videa.co.il.
החזר של 50% מדמי הניהול שישולמו מ- 1.6.2021 עד ל- 31.12.2021.
ההחזר יינתן במהלך ינואר 2022 לבעלי תיק השקעות פעיל ב- VIDEA ב- 31.12.2021.
ההטבה בתוקף עד ליום 31.12.2021.
השירות ניתן ע"י וידאה שהינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים ובבעלות מלאה של בנק לאומי לישראל בע"מ. הבנק נהנה בעקיפין מהכנסות וידאה. אין לראות באמור לעיל משום הצעה ו/או ייעוץ השקעות, ואין באמור משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת עצמאי.